Categorieën
Nieuws Vacature

Ben jij de schakel tussen praktijk en beleid én ken jij de weg in het sociaal domein?

Dan zoeken wij jou! (zo snel mogelijk)

Wie zijn wij?

Buurtteams Jeugd en Gezin Nijmegen biedt sinds juli 2021 basishulp aan kinderen, jongeren (18-) en gezinnen. We werken in de wijk, dichtbij en zijn laagdrempelig. We staan naast het gezin en doen wat nodig is om een gezonde ontwikkeling (weer) mogelijk te maken. Samen zoeken we naar passende oplossingen. Om dat duurzaam voor elkaar te krijgen, betrekken we waar mogelijk het sociale netwerk en vrijwilligersorganisaties. Daarnaast schakelen we zo nodig specialistische hulp in. Verbinden, vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen zijn in ons werk het uitgangspunt. Het gezin, het kind of de jongere staat in alles wat we doen centraal.

Op dit moment zijn er zeven Buurtteams Jeugd en Gezin in Nijmegen, gevestigd in verschillende stadsdelen. Alle medewerkers van de Buurtteams Jeugd en Gezin Nijmegen zijn in dienst bij moederorganisatie OIDOS (Opgroeien In De Oudste Stad).

Dit wordt je uitdaging

Je vormt de verbinding tussen praktijk en beleid in onze organisatie. Je haalt zowel intern als extern informatie op, ordent dit en schrijft concrete verbetervoorstellen die je – afhankelijk van het onderwerp – afstemt met de juiste betrokkenen. Je beantwoordt individuele beleidsvragen van collega’s en verscherpt met die antwoorden de organisatiebrede beleidsinformatie op ons intranet OIDOSplein. Je werkt mee aan de ontwikkeling van nieuw beleid en hebt een belangrijke taak in het uitrollen ervan. Je signaleert wensen en behoeften en zet die in de juiste lijn uit. Daarbij heb je oog voor de uiteenlopende belangen van verschillende mensen binnen en buiten onze organisatie. Je herkent en benoemt trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor onze organisatie. De focus in ligt op inhoud, niet op bedrijfsvoering. Je werkzaamheden zijn op tactisch en operationeel niveau.

Je behoort tot het team staf en werkt veel samen met collega’s van HR, Communicatie en ICT. Ook schakel je veel met gezinswerkers, teamleiders en directie. De directeur bedrijfsvoering & organisatieontwikkeling is je leidinggevende.

Belangrijke eigenschappen

Herken jij je in de volgende eigenschappen? Dan zou de functie goed bij je passen.

 • Je weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden
 • Je bent pro-actief en zelforganiserend binnen gestelde kaders
 • Je werkt gestructureerd, planmatig en kunt snel schakelen
 • Je zoekt de juiste afstemming op het juiste moment én werkt niet volledig op jezelf
 • Je bent goed in staat om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen
 • Je durft op gepaste momenten kritische vragen te stellen
 • Je bent goed in het schrijven van begrijpelijke teksten
 • Je krijgt energie van de praktische uitvoering van verschillende taken

Jouw profiel

 • Je hebt hbo werk- en denkniveau en bent in het bezit van een hbo-diploma.
 • Je hebt verstand van de inhoud: je bent bekend met (jeugd)hulp, belangrijke partners in het sociaal domein, relevante wet- en regelgeving én het proces van begeleiden en verwijzen. Specifieke kennis van het sociaal domein in Nijmegen is een pré.
 • Je hebt enige ervaring als beleidsmedewerker of kunt aantonen dat je beleidsmatig inzicht hebt.

Wat bieden wij?

Een functie met veel ruimte en verantwoordelijkheid om je werk zelf vorm te geven. Je gaat werken in een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is. We leren en organiseren samen, zijn toekomstgericht en zetten ons met veel plezier in voor de kinderen en gezinnen in Nijmegen! De functie is ingedeeld in salarisschaal 10 van cao Jeugdzorg, alle overige arbeidsvoorwaarden zijn ook volgens deze cao. We bieden in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast contract.

Procedure

De procedure bestaat uit twee rondes. Een referentiecheck en praktische opdracht kunnen deel uitmaken van de procedure. Het verkrijgen van een VOG is een vereiste om bij ons te kunnen werken. De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 6 december tussen 08:00 en 14:00 uur. Dan kun je hier alvast rekening mee houden in je agenda. Past dit voor  jou echt niet, geef dit dan alvast aan bij je sollicitatie. Mogelijk kunnen we hiermee nog rekening houden. Eventuele tweede gesprekken vinden plaats op donderdag 8 december.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Mirjam Otten via 06-57224033.

Is dit jouw (droom)baan?

Stuur uiterlijk maandag 28 november je cv en motivatie naar sollicitatie@oidos.nl, onder vermelding van Vacature beleidsmedewerker.

We hechten waarde aan een medewerkersbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking, met alle verschillen die je maar kunt bedenken. We bieden een werkomgeving waarin ruimte is voor verschillen en waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich thuis voelt.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs!

Categorieën
Nieuws

Voor Nijmegenaren die hulp, zorg of steun nodig hebben, is er vanaf 1 januari 2022 de nieuwe website Vraaghulp Nijmegen. vraaghulpnijmegen.nl wijst inwoners de weg naar de juiste organisatie in hun buurt, die in opdracht van de gemeente zorg, hulp en ondersteuning aanbiedt. Vanaf 1 januari werken deze 6 organisaties vanuit elk stadsdeel. Zo is hulp altijd dichtbij.

Zes organisaties achter Vraaghulp Nijmegen

De 6 Nijmeegse organisaties achter Vraaghulp waar mensen terecht kunnen, zijn de Buurtteams Jeugd & Gezin, Buurtteams Volwassenen, de Ouderenadviseurs van Sterker, de Financieel Experts in de Wijk, de Stips van Bindkracht10 en de gemeentelijke Wmo-consulenten. Elke organisatie heeft een specifieke doelgroep of juist een afgebakend terrein waarop zij advies, hulp, zorg of ondersteuning bieden in opdracht van de gemeente Nijmegen.

Dichtbij

Deze organisaties vervangen samen het werk dat eerder gedaan werd vanuit de Sociale Wijkteams. Zorg en hulp zijn nu nog meer dichtbij georganiseerd in de buurt, met minder bureaucratie en wachttijden. Wie hulp nodig heeft, vindt via Vraaghulp Nijmegen direct de weg naar wie hem verder kan helpen. Deskundige medewerkers denken met inwoners mee bij alle soorten vragen. Zij bieden ook zelf de benodigde begeleiding en ondersteuning, zonder dat daarvoor een indicatie nodig is. Bij maatwerk, een klein deel van zorg die zij niet zelf kunnen leveren, wordt een zorgaanbieder met expertise ingezet.

Hulp voor iedereen

Nijmegenaren kunnen zowel met een concrete vraag, als met een brede hulpvraag die gaat over verschillende leefgebieden terecht bij de organisaties in de wijk. Zij kunnen zelf rechtstreeks contact opnemen. Maar voor wie niet meteen weet bij wie hij terecht kan, wijst Vraaghulp Nijmegen de weg naar de juiste organisatie:

 • Buurtteams Jeugd en Gezin zijn er voor kinderen, jongeren én ouders van kinderen tot 18 jaar. Je kunt bij de Buurtteams Jeugd en Gezin terecht als je vragen of problemen hebt waar je zelf niet uitkomt. En als dat invloed heeft op jou of je gezin. Denk aan allerlei vragen over opvoeden of opgroeien, werk, school, kinderopvang, leven met een beperking, financiële problemen, relatieproblemen of een scheiding.
   
 • Buurtteams Volwassenen zijn er voor iedereen tussen de 18 en 65 jaar (zonder thuiswonende kinderen). Je kunt er terecht met vragen en problemen in het dagelijks leven, waar je zelf niet uitkomt. Soms spelen er verschillende grote problemen naast en door elkaar. Bijvoorbeeld financiële problemen, relatie-, gezondheids- en/of psychische problemen. Genoeg redenen waarom het even niet lekker loopt in je leven. Dan kun je terecht bij een van de Buurtteams.
   
 • Ouderenadviseurs zijn er voor ouderen vanaf 65 jaar met vragen over het huishouden, hulp in het dagelijks leven, vervoer, eenzaamheid, mantelzorg, vrijetijdsbesteding of zelfstandig thuis blijven wonen.
   
 • Financieel Experts in de Wijk zijn er voor iedereen met geldvragen, geldzorgen of schulden. De financieel expert geeft advies over wat er mogelijk is en wat past bij jouw situatie. Samen bepaal je hoe het verder gaat en welke hulp je krijgt.
   
 • Wmo-consulenten van de gemeente zijn er voor vragen over hulp bij het huishouden. Ook kun je er terecht als je hulpmiddelen nodig hebt voor in huis of om je te verplaatsen, zoals een rolstoel, scootmobiel, traplift of vervoer.
   
 • De Stip blijft het vertrouwde adres in de wijk voor informatie, advies en ontmoeting. Bijvoorbeeld als je de buurt wilt leren kennen, een leuke activiteit zoekt, of burenhulp nodig hebt. Of als je vrijwilligerswerk zoekt, of iets wilt organiseren. De Stip kan ook helpen bij het lezen van een brief, het invullen van een formulier of het aanvragen van een regeling.

Website

Op de website vraaghulpnijmegen.nl vind je vanaf 1 januari 2022 snel de weg naar wie jou kan helpen bij jouw vragen. Je zoekt het onderwerp waarover je vraag gaat, en kiest de leeftijdscategorie die bij je past. Vervolgens zie je met welke organisatie je contact kunt opnemen. Elke organisatie heeft een eigen website die meer vertelt over de hulp die zij bieden.

Categorieën
Nieuws

Wil jij meedenken en meepraten over onze gezinsraad?

Bij Buurtteams Jeugd en Gezin vinden we het belangrijk om goed te luisteren naar de mening van de gezinnen en jongeren die we begeleiden. Niet alleen als het gaat om je eigen situatie, maar juist ook over hoe we onze begeleiding organiseren.
Daarom zijn we begonnen met de voorbereiding van een gezinsraad.
Wil je hierover meedenken en meepraten?  Stuur dan een mail naar: gezinsraad@buurtteamsjeugdengezin.nl.

Categorieën
Nieuws

Buurtteams Jeugd en Gezin op 1 juli van start

Op 1 juli vanaf 14:00 uur gaan de Buurtteams Jeugd en Gezin in Nijmegen van start. Vanaf dan nemen de Buurtteams Jeugd en Gezin een deel van de werkzaamheden van het Sociaal Wijkteam over.  Voor ondersteuning kunnen ouders, jongeren en kinderen terecht bij het Buurtteam Jeugd en Gezin in het stadsdeel waar zij wonen, als er dingen spelen waar ze zelf niet uitkomen. Bijvoorbeeld bij pesten, eenzaamheid, een scheiding, huiselijk geweld, geldproblemen of voor hulp bij opvoeden.

Direct en dichtbij

Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe Buurtteams is: naast en dichtbij gezinnen staan. Er zijn acht Buurtteams, verspreid over de verschillende stadsdelen van Nijmegen. Bestuurder Rietje Compiet: “We bieden zo direct mogelijk de ondersteuning die nodig is. Gezinnen kunnen rechtstreeks contact opnemen met het Buurtteam in hun eigen stadsdeel. Dan volgt een kennismakingsgesprek en daarna wordt meteen hulp geboden. We denken dat er op die manier minder doorverwijzing nodig is en we kunnen bijdragen aan een blijvende verbetering in de directe leefomgeving van gezinnen.”

Eén vaste gezinswerker

De Buurtteams werken vanuit de visie één gezin, één plan. Wie ondersteuning krijgt van het Buurtteam Jeugd en Gezin, krijgt een vaste contactpersoon. Op deze manier weet één professional  wat er speelt en hoeft het gezin zijn of haar verhaal niet steeds opnieuw te vertellen. Ook wanneer extra hulp nodig is vanuit een andere organisatie zorgt de gezinswerker dat alle ondersteuning zo goed mogelijk op elkaar afgestemd is. Richard Dijkema, teamleider van het Buurtteam in Lindenholt, is blij met de werkwijze van de Buurtteams: “Met deze aanpak staan we echt naast onze gezinnen. We blijven betrokken gedurende het hele traject. Dat maakt ons werk leuk. Maar ik denk vooral dat we kinderen, jongeren en hun ouders hiermee duurzaam verder kunnen helpen.”

OIDOS

De medewerkers van Buurtteams Jeugd en Gezin zijn in dienst bij OIDOS. OIDOS staat voor Opgroeien In De Oudste Stad en is de organisatie achter de Buurtteams.

Categorieën
Actueel

Begin mei heeft de Gelderlander een artikel gepubliceerd over de naderende start van Buurtteams Jeugd en Gezin in Nijmegen. In dat artikel vertellen Grete Visser, wethouder onderwijs, welzijn en zorg, en Rietje Compiet, bestuurder van Buurtteams Jeugd en Gezin, over de aanstaande veranderingen. 

Rietje vertelt over de Buurtteams: ‘We bieden samen hulp, dichtbij kinderen, jongeren en gezinnen. Zo helpen we gezinnen én dragen we bij aan oplossingen van vraagstukken in de wijk en de stad. Met elkaar lossen we de problemen van vandaag op. En we werken aan een duurzame verbetering van de situatie thuis. Zo maken we een gezonde ontwikkeling weer mogelijk. In ons werk staat verbinden, vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen centraal. We werken dan ook vanuit de volgende uitgangspunten: We staan naast je en we zijn dichtbij. We denken in mogelijkheden, niet in moeilijkheden. We doen wat nodig is, niet meer en niet minder. En ten slotte: jouw gezin staat altijd centraal.’
Het artikel in de Gelderlander lees je hier.

Categorieën
Actueel

Vanaf 1 juli 2021 kunnen Nijmeegse gezinnen met vragen of problemen rondom opvoeden en opgroeien terecht bij Buurtteams Jeugd en Gezin. Buurtteams Jeugd en Gezin neemt de jeugdhulp over van de Sociale Wijkteams na een openbare aanbesteding van de Gemeente Nijmegen. Buurtteams Jeugd en Gezin start met 8 Buurtteams, verspreid over de verschillende Nijmeegse stadsdelen.

Waarom Buurtteams Jeugd en Gezin?

Gezinnen kunnen straks met alles wat er speelt bij het Buurtteam terecht. Daar werken gespecialiseerde buurtteamwerkers die direct na het eerste contact kunnen starten met het bieden van passende hulp. Door laagdrempelig en direct problemen op te lossen, zijn verwijzingen naar specialistische hulp naar verwachting minder vaak nodig en kunnen gezinnen in hun eigen omgeving beter geholpen worden.

Kenmerken van de Buurtteams

Alle Buurtteams Jeugd en Gezin kenmerken zich door te werken vanuit verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen. Belangrijk daarbij zijn de volgende uitgangspunten:

 • We staan naast je en we zijn dichtbij
 • We denken in mogelijkheden, niet in moeilijkheden
 • We doen wat nodig is. Niet meer en niet minder
 • Jouw gezin staat altijd centraal

Kennismaken, hulp nodig of vragen?

Vanaf 1 juli kun je contact opnemen met Buurtteams Jeugd en Gezin via info@buurtteamsjeugdengezin.nl of 024-2204000